Kaasaegse Kunsti Kokaraamat | Cookbook of Contemporary Art
retseptid
 

Jarõna Ilo FIGUURI JOONISTAMINE
Jaanika Peerna LOODUSJÕUDUDE JOONISTAMINE
Tiina Tammetalu FIGUURIMAAL NATUURIST
Anneli Porri NÄITUSE VAATAMINE
Anniki Kari FOTOREALISTLIK MAAL
Piret Räni TÄNAVAKUNST: PILDID SEINTEL JA MUJAL
August Künnapu PORTREEMAAL "MINU SÕBER"
Tanel Rannala INTERNETIEINE

Sirja-Liisa Vahtra SÕNA MÕJU VÄHENDAMINE
Külli Suitso PILT PILDIS
Virge Jõekalda EMOTSIONAALNE MINIMALISM
Peeter Laurits FOTOMONTAAZH
Anu Kalm KOOPIATRÜKK
Mall Nukke KOLLAAZH KUI TEHNIKA
Marge Monko LAVASTUSFOTO
Vano Allsalu LIHTNE ABSTRAKTNE MAAL
Siiri Taimla VISUAALSED ÕNNEUURINGUD

 
 

Jarõna Ilo retsept
FIGUURI JOONISTAMINE

MIS
Käesolev kunstiretsept tutvustab figuurijoonistuse kahte äärmust - hästi kiireid liigutuse ja poosi tabamiseks mõeldud visandeid ning pikaajalist ja detailset inimese kujutamist.

KELLELE
Nendele, kellel on huvi ja joonistamise maitse juba suus - ning kes enam ilma ei saa. Eelduseks on ka see, et figuuri kui vormi joonistamisega on juba tegeldud ning mingid teadmised plastilisest anatoomiast olemas.

Loe lähemalt


© Jarõna Ilo

 

Jaanika Peerna retsept
LOODUSJÕUDUDE JOONISTAMINE

MIS
Mis oleks, kui kasutaks oma meeli ja kogu keha kui baromeetrit meie ümber õues möllava lumetormi või siis hoopiski tasase lehesaju kaardistamiseks? Kui püüaks mõista loodusjõude vahetult nende osaks saades, nendeks kehastudes - ning seda kogemust siis joonistada?

KELLELE
Loodusjõudude joonistamine sobib igas vanuses ning erineva kunstialase ettevalmistusega loojale, kes on avatud muutumistele ja liikumistele looduses. See harjutus võib osutuda ka omamoodi meditatiivseks võimaluseks (ja vajaduseks!), mis meie suhet keskkonnaga ajas ja ruumis lähedasemaks muudab.

Loe lähemalt


© Jaanika Peerna. Õhu tants (2010)

 

Tiina Tammetalu retsept
FIGUURIMAAL NATUURIST

MIS
Figuratiivne maal (figuurimaal) natuurist eeldab vähemalt kahte osapoolt: maalijat ja modelli. Meie vaatleme lähemalt ülesandepüstitust, kus eesmärgiks luua õli- või akrüülmaal, millel on kujutatud inimfiguuri (või -figuure). Seejuures on kujutatav objekt ümarplastilisena meie ees poseerimas - teose idee, algaine ja abimaterjalina.

KELLELE
Figuuri maalimine modelli järgi on huvipakkuv eelkõige neile, kes kasvõi põgusaltki soovivad praktiseerida akadeemilist maali. Akadeemilise maalikooli üks olulisi aluseid ongi maalimine natuurist - see kätkeb algajale üsna rasket ülesannet: tõlkida kolmemõõtmeline tegelikkus (ümarplastiline mudel meie ees) kahemõõtmeliseks kujutiseks tasapinnalisele lõuendile.

Loe lähemalt


© Tiina Tammetalu. Akt. Punane (2009)

 

Anneli Porri retsept
NÄITUSE VAATAMINE

MIS
Näitusel käimine on kõige lihtsam võimalus kohtuda kunstiteosega. Külastajatele avatud kunstinäituste ajalugu ei olegi väga pikk, see algab alles 19. sajandist. 20. sajandil ja eriti viimaste aastakümnete jooksul on näitusest kui sellisest saanud väga oluline kunstielu osa...

KELLELE
Kunstinäituselt võivad elamuse saada igas vanuses inimesed, ehkki neile võivad muljet avaldada erinevad asjad. Eriti tore on käia näitusel koos sõbraga, siis saab kohe muljeid vahetada ja oma kogemusi võrrelda.

Loe lähemalt


Vaade Raganar Kjartanssoni näituse "The End" olustikule Islandi paviljonis Veneetsia biennaalil, 2009.
Foto: Anneli Porri

 

Anniki Kari retsept
FOTOREALISTLIK MAAL

MIS
60.-70. aastatel oli fotorealism populaarne nii maailmas kui meil Eestis...

Nüüd, kui fotorealism on jälle aktuaalne väljendusvahend, püüavad noored kunstnikud oma teoste kaudu rohkem filosofeerida. Fotograafia areng ja võimalused fototöötluses võimaldavad varasemast palju enamat. Erinevate ajastute fotorealistlikel maalidel on siiski kindel ühine omadus - formaat on suur. Maalide mõõtmed algavad mitmetest ruutmeetritest.

KELLELE
Fotorealism sobib igale tublile maalijale, kel on pisutki julgust ja eneseusaldust (päris lastele siiski mitte).

Loe lähemalt


© Anniki Kari. Ilus Mari (2007)

 

Piret Räni retsept
TÄNAVAKUNST: PILDID SEINTEL JA MUJAL

MIS
Tihtipeale tekib majaseintele sõnumeid ja pilte, millest osa on sedavõrd vaimukad ja mõttetihedad, et annavad paljuski galeriikunstile silmad ette... Laias laastus jagaksin erinevad müürikunstistiilid järgmiselt: tag-grafiito ning muu vabakäe-grafiito, shabloon-grafiito, Banksy-stiil, kleebised, plakatitena seintele kleebitud pildid, tekstipõhised ja semiootilised teadaanded.

KELLELE
Tänavakunst sobib eneseväljendusviisiks neile, kes on sihtgrupiks valinud kõige laiema üldsuse, ent soovivad samas
panustada pigem noorte ning alternatiivsete huvidega inimeste tähelepanu köitmisse. Kuna tänavakunstnikul on kasulik oma isikut varjata, ei tohiks ta olla ülemäära edev kunstnikuisiksus - või siis peab ta leppima tänavakunsti vahendite kasutamisega kontrollitud kunstimaastikul.

Loe lähemalt


© Piret Räni. Valvekassid (2008)

 

August Künnapu retsept
PORTREEMAAL "MINU SÕBER"

MIS
Lähtudes enda kogemustest olen viimasel ajal hakanud aru saama, et maalides midagi sügavalt isiklikku on tulemus kõige ausam ja sinulikum. Võib ju aknast välja vaadata ja maalida üle tee sammuvat beezhis pintsakus härrasmeest või bussijaama tualettruumi, ent kas maksab? Hoopis läbitunnetatuma jälje jätab iseenda portreteerimine antud eluetapil või mõne sulle olulise eseme (näiteks talismani) või hoone (näiteks armastatud suvila, kus möödus sinu õnnelik lapsepõlv) kujutamine...

KELLELE
Antud "retsepti" järgi võiks maalida rõõmsameelne ja katsetamishimuline 12-112-aastane kunstihuviline. Ta võiks olla avatud uutele ideedele, suure üldistamisvõime ja lihtsa mõtlemisega. Lihtsuses peitub tohutu jõud.

Loe lähemalt


© August Künnapu. Purskkaevu juures

 

Tanel Rannala retsept
INTERNETIEINE

MIS
Internetieine on samaaegselt mitmes erinevas paigas toimuv ja digitaliseeritav aktsioon - tähelepanu all on sotsiaalse ja virtuaalse keskkonna ühtsus. Internetieine on kui kõhutäis tegevuskunsti, mille puhul on olulised nii seedimise kui suhtlemise protsess.

KELLELE
Internetieine on mõeldud tegevuskunstihuvilistele, aga eelkõige lihtsalt sõpradele - et ühtsust tunda ja eakohaselt ning meeldivalt aega veeta. Osalejad võiksid olla ka positiivsete hoiakute kandjad - avatud, julged, arenemishimulised jne.

Loe lähemalt


© Tanel Rannala. Internetieine

 

Sirja-Liisa Vahtra retsept
SÕNA MÕJU VÄHENDAMINE

MIS
Oma maali "Hirmu vähendamine" näitel tutvustan printsiipi, kuidas vähendada sõna mõju. Tegemist on optiku testtabeli visuaali jäljendava teosega, kus sõna ja seda moodustavate tähtede suurus kahaneb rida-realt, ülevalt alla. Nii nagu väheneb tähemärgi suurus, hajub ka kirjatähe värv - üha enam sulandub see taustaga ühte. Sõna muutub loetamatuks ja selle tähendus kaob.
..

KELLELE
Eeldused: elementaarne kirjaoskus ja loetav käekiri.

Loe lähemalt


© Sirja-Liisa Vahtra. Hirmu vähendamine

 

Külli Suitso retsept
PILT PILDIS

MIS
Kahtleval ja otsival hingel tekib oma teekonnal meie globaliseeruvas maailmas kindlasti palju küsimusi. Millest lähtuda? Mida pidada pidepunktiks? Kas kõik ikka on suhteline? Miks siis mitte kaasata oma teosesse esmapilgul väga erinevad ja omavahel kokkusobimatud motiivid ja kontrastid. Üheks võimaluseks on siin võtte "pilt pildis" rakendamine.
..

KELLELE
"Pilt pildis" projekt sobib mõtlevale, analüüsivale, samas ka intuitsiooni usaldavale indiviidile, kel huvi ja vajadus oma otsinguid pildikeeles väljendada.

Loe lähemalt


© Külli Suitso. Maasikad

 

Virge Jõekalda retsept
EMOTSIONAALNE MINIMALISM

MIS
Minimalistliku kunsti puhul (minu tööd on teostatud sügavtrükitehnikas, aga tehnika pole siin oluline) on vorm vähendatud miinimumini nii, et see sisaldab veel vaid põgusat aimdust kujutatavast. Väga oluline on tasakaalustatud kompositsioon... tühja pinna ja kaetud pinna vahekord... Kujund võib mõjuda esmapilgul lihtlabasenagi, aga peita endas seda üllatavamaid võimalusi...

KELLELE
Minimalistliku kunsti poole vaatab tõenäoliselt huviga inimene, kes on juba üht-teist näinud, kel on soov virvendavas reklaamivirrvarris aeg maha võtta ja pöörasest rabelemisest kuhugi kõrvale astuda. Inimene, kes unistab juba mõnda aega vaiksest oaasist, kus rahuneda ja iseennast leida. Ja kellel on suur vajadus ennast ka väljendada. Igaühel on perioode, kus ta soovib vaikust - aga siis võib jälle pidutseda, teisisõnu ekspressiivsemalt väljenduda.

Loe lähemalt


© Virge Jõekalda. Tuiked

 

Peeter Lauritsa retsept
FOTOMONTAAZH

MIS
Fotomontaazhiks on palju erinevaid võimalusi. Võib kasutada topeltsäritust (samale negatiivile pildistatakse ülestikku mitu kujutist), topeltkopeerimist (samale fotopaberile kopeeritakse pimikus ülestikku mitmelt negatiivilt kas maskidega või ilma), kääride ja liimiga kollaazhi või arvutitöötlust. Ka fotolavastuses võib esineda fotomontaazhi tunnuseid
...

KELLELE
Seda zhanri võib soovitada mängulise loomuga uudishimulikule inimesele, keda huvitavad reaalsuse struktuur, komponendid ja kude, tahtmine konstrueerida teistmoodi reaalsusi või sabast kinni saada oma ulmadel, ning kellele meeldib nii enda kui teiste tervet mõistust mängu panna.

Loe lähemalt


© Marge Kaplinski, Peeter Laurits. Neli kärbest

 

Anu Kalmu retsept
KOOPIATRÜKK

MIS
Koopiatrükk on iseenesest häbematult lihtne graafikatehnika, kui suurejooneliselt öelda. Ja väga käepärane. Mina õppisin seda tundma aastaid tagasi, kui Vabaduse väljaku graafikaateljees käis workshoppi tegemas USA kunstnik Lynn Allen. Lynn näitas, kuidas koopiat litokivile kanda ja seletas ka, kuidas seda lihtsalt paberile kopeerida. Läks aastaid, kuni ise proovisin. Nimelt olin olnud pool aastat New Yorgis ja tahtsin teha näitust mälestustest. Koopiatrükk oma veidi ähmase fotokasutusega sobis selleks suurepäraselt.

KELLELE
Põhimõtteliselt peaks koopiatrükiga hakkama saama igaüks. Tore on seda kasutada kunstitundides ja ringides ning otse loomulikult kunstiprojektides. Aga miks mitte ka näiteks teha kodus jõulukaarte?

Loe lähemalt


© Anu Kalm. Itinerarium II (2007)

 

Mall Nukke retsept
KOLLAAZH KUI TEHNIKA

MIS
Kollaazh (pr. collage, mis tuleb verbist coller - liimima, kleepima) on huvitav ja paljude võimalustega kunstitehnika.

Kollaazhi algmaterjalideks on võimalik kasutada koopiaid (laserprint), fotosid, ajakirja- ja ajalehepilte, tekste. Neist saab kokku kleepida oma kunstiteose, andes erinevatele pildimaterjalidele oma töö peal uue mõtte.

KELLELE
Kollaazhitehnika on võimetekohane kõigile kunstihuvilistele, sest ei vaja eelnevat aastatepikkust käe ja silma treenimist nagu maal ja joonistamine - ehkki ka selle juures on vaja head kompositsiooni -ja värvitunnetust...

Loe lähemalt


© Mall Nukke. Seitse inglit (2008)

 

Marge Monko retsept
LAVASTUSFOTO

MIS
Lavastusfoto on fotograafi/kunstniku eestvõttel valminud (re)konstrueeritud kujutis mingist sündmusest või seisundist.
Lavastusfoto mõiste on pärit tableaux vivant' traditsioonist, mis tähendab prantsuse keeles "elavat pilti". See oli seltskondlik mäng, kus kostüümidesse riietatud grupp näitlejaid etendas stseene mõnest tuntud teosest (romaanist, näidendist, maalist), võttes sisse liikumatud poosid...

KELLELE
Põhimõtteliselt võiks foto lavastamisega saada hakkama igas vanuses inimene, kellel soov mõnd lugu visuaalses keeles jutustada. Kasuks tulevad muidugi ka kaamera käsitsemise oskus ja elementaarsed teadmised pildikompositsioonist...

Loe lähemalt


© Marge Monko. Uurimusi kodanlusest (2006)

 

Vano Allsalu retsept
LIHTNE ABSTRAKTNE MAAL

MIS
Abstraktne kunst on see valdkond, kus lihtsameelne ja geniaalne, tõeliselt mõjus ja formaalne võivad pealiskaudsel vaatlusel päris sarnased tunduda. 20. sajandi üks olulisemaid kunstisuundumusi on Eestis veel tänagi paljude jaoks mõistetamatu "abrakadabra" - kusjuures tegemist on ilmselt vanima kunstivormiga inimkonna ajaloos...

KELLELE
Teostamise eelduseks on baasteadmised värvide segamisest ning kattevärvidega maalimisest, oskus kasutada pintslit ning tarvitada tärpentini värvide lahustajana ning töövahendite puhastamiseks.
Retsept sobib teostamiseks vanusele 13-99.

Loe lähemalt


© Vano Allsalu. Pilv (2008)
 

Siiri Taimla retsept
VISUAALSED ÕNNEUURINGUD

MIS
Antud retsepti järgi saab luua visuaalse andmebaasi õnnekogustest valitud inimeste elus. Valminud tööd sisaldavad propagandat õnnemääradega arvestamiseks siseriikliku arengu mõõtmisel ja valemit õnne uurimiseks.

KELLELE
Töö teostamine eeldab huvi õnneuuringute vastu, ühiskonnakriitilist meelt koos tunnetatud vajadusega oma ümbritsevat elukeskkonda paremaks muuta ja natuke joonistamisoskust. Retsept sobib teostamiseks vanusele 13-99.

Loe lähemalt


© Siiri Taimla
 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.