Kaasaegse Kunsti Kokaraamat | Cookbook of Contemporary Art
 
 

Marge Monko retsept
LAVASTUSFOTO

MIS
Lavastusfoto on fotograafi/kunstniku eestvõttel valminud (re)konstrueeritud kujutis mingist sündmusest või seisundist.
Lavastusfoto mõiste on pärit tableaux vivant' traditsioonist, mis tähendab prantsuse keeles "elavat pilti". See oli seltskondlik mäng, kus kostüümidesse riietatud grupp näitlejaid etendas stseene mõnest tuntud teosest (romaanist, näidendist, maalist), võttes sisse liikumatud poosid. Piltide lavastamisel kasutati ka teatraalset valgustust.

Teksti puudumine ja tardunud poosid seovad selle mängu maalikunsti ja fotograafiaga ning on leidnud palju tsiteerimist kaasaegses kunstis. Ehkki lavastusfoto vastandub esmapilgul dokumentaalsele fotole, ei tohiks unustada, et foto ja reaalsus ei ole vastastikku asendatavad mõisted - iga foto esindab selle autori subjektiivset vaadet maailmale.

KELLELE
Põhimõtteliselt võiks foto lavastamisega saada hakkama igas vanuses inimene, kellel soov mõnd lugu visuaalses keeles jutustada. Kasuks tulevad muidugi ka kaamera käsitsemise oskus ja elementaarsed teadmised pildikompositsioonist. Edasijõudnud lavastusfotograafia praktiseerijalt ootaks aga juba teadmisi valgusrezhiist ja tööst näitlejatega.


© Marge Monko. Uurimusi kodanlusest (2006)
Vaata lähemalt: Marge Monko e-näitus "Uurimusi hüsteeriast"


© Marge Monko. Trauma. Võimatu missioon (2007)
Vaata lähemalt: http://www.margemonko.com/TRAUMA_galerii

VAJALIK
Lavastusfoto on väiksemat sorti filmivõte. Seetõttu on vaja mõelda üsna mitmete detailide peale:
-idee
-fototehnika
-keskkond
-valgusrezhii
-näitlejad
-kostüümid
-grimm

AEG
Ehkki fotograafia on oma olemuselt kiire meedia, nõuab lavastusfoto hoolikat ettevalmistust. Lisaks pildijutustuse süzhee ja kompositsiooni läbimõtlemisele tuleb valida näitlejad, interjöör/eksterjöör, kostüümid, valgustus jne. Kogu organiseerimistööd arvestades võib keerulisema lavastuse ettevalmistamine nõuda isegi nädal aega. Ent alati on võimalus teha ka lihtsamalt ja kiiremalt.

TÖÖ KÄIK
Enne foto tegemist võiks kompositsiooni ja valgusskeemid paberil läbi joonistada. Visandit on hea ka teistele asjaosalistele (näiteks näitlejatele) näidata, et oma ideid ja eesmärke paremini selgitada.

Samuti tuleb valmistada ette kaamera - valida kadreering, kontrollida filmide, mälukaartide ja akude olemasolu ning määrata valgusoludele vastav säriaeg.

Fotograaf peab võtte ajal juhendama näitlejaid, jälgima nende kehakeelt ja miimikat, samuti omama kontrolli tehnilise poole - valguse, kaamera jms. üle. Võimalusel tuleks kasutada assistendi abi!

Teine osa tööst algab pärast võtteid. Filmile pildistades tuleks filmid ilmutada, teha kontaktkoopiad ning valida välja õnnestunumad kaadrid. Digitaalselt pildistades saab valiku teha arvutiekraanil. Enamasti tuleb korrigeerida fotode hele-tumedust, kontrasti, valgebalanssi ja värvi ning vajadusel teha muud digitöötlust. Enne foto paberile printimist tuleb veenduda, et fail vastab trükinõuetele - selle tihedus peab olema 300 dpi-d.

ESITLUS
Fotot on võimalik esitleda väga erineval moel - nii digitaalselt kui paberil. Prinditud fotot saab eksponeerida raamis või valguskastis.


AUTOR
Marge Monko (s. 1976) on Eesti nooremate fotograafide seltskonnas üks tõsisemaid tegijaid. EKAs koolitusega fotokunstnik (MA 2008), kelle looming on äratamas tähelepanu ka väljaspool Eestit. Alates aastast 2005 õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ja Sally Stuudios.
Koduleht www.margemonko.com

Vaata ka: Marge Monko e-näitus "Uurimusi hüsteeriast"


Marge Monko. Autoportree sigariga

 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.