Kaasaegse Kunsti Kokaraamat | Cookbook of Contemporary Art
 

Siiri Taimla retsept
VISUAALSED ÕNNEUURINGUD

MIS
Antud retsepti järgi saab luua visuaalse andmebaasi õnnekogustest valitud inimeste elus. Valminud tööd sisaldavad propagandat õnnemääradega arvestamiseks siseriikliku arengu mõõtmisel ja valemit õnne uurimiseks.

KELLELE
Töö teostamine eeldab huvi õnneuuringute vastu, ühiskonnakriitilist meelt koos tunnetatud vajadusega oma ümbritsevat elukeskkonda paremaks muuta ja natuke joonistamisoskust. Retsept sobib teostamiseks vanusele 13-99.


© Siiri Taimla
Klikka pildil, et näha illustratsiooni tervikuna!

VAJALIK
Kunstiprojekti "Visuaalsed õnneuuringud" teostamiseks on vajalikud:
- parasjagu õnnelik meel;
- vaba aeg ideede väljatöötamiseks;
- internet või muu andmebaas;
- oma mõttekava;
- töövahendid (paberid, harilikud pliiatsid, söepliiatsid, kustutuskumm).

AEG
Töö teostamiseks kulub umbes 2 kuud (s.h. andmete kogumise aeg).

TÖÖ KÄIK
Varu endale piisavalt vaba aega, et analüüsida oma ideid õnneliku kunsti loomiseks. Näiteks paar tundi päevas nädala aja jooksul. Kui oma kontseptsioon õnnekoguste olemusest ümbritsevas keskkonnas on enam-vähem selginenud, tuleks otsida oma ideede toetuseks üles mõne teadlase või muidu targa inimese leiutatud valem inimeste õnnehulga mõõtmiseks.

Minu retseptis on kasutatud Daniel Kahnemani õnnevalemit. Kahnemani järgi saab inimeste õnne kokku arvutada kasutades päeva rekonstrueerimise meetodit ehk päevaraamatu-sarnaste kirjutiste kogumit. Selleks tuleb leida hulk inimesi (lihtsustamise mõttes mõni kindel sihtgrupp, näiteks valim "Vikerkaare" lugejaid) ning anda neile ülesandeks oma päeva jooksul kogunenud muljete ja mälestuste ülesmärkimine iga päeva lõpus kümne päeva jooksul.

Saadud tulemuste põhjal saab alustada visuaalse andmebaasi loomisega. Selle tarbeks kasuta väga head valget paberit koos erineva tugevusega harilike pliiatsitega. Igalt inimeselt saadud materjali jaoks võiks olla eraldi valge lehepaar, millele märkida üles kõige olulisemad tähelepanekud õnne ilmingutest ja olemusest antud inimese elus. Ülesmärgitud andmetele lisa valikuliselt illustreerivad joonistused. Visandliku joonistusstiili puhul võiks teha kontuurid söepliiatsiga, et hästi välja paistaksid. Joonistuste ja kirja stiil tuleb välja töötada arvestades andmebaasi formaati. Teksti ja joonistuste tasakaal võiks jaguneda võrdselt. Vajadusel kasutada illustratsioonide loomisel modelli või fotosid.

Kuigi tegemist võib olla enam-vähem universaalse õnnevalemi rakendamisega, on valminud väljapanek osa autoriloomingust. Seetõttu tuleb kasuks, kui tööde allkirjadena kasutada oma mõtteid õnneuuringutest - tööde juurde aga lisada oma selgitav mõttekava õnneuuringutest ja selle mõjust ümbritsevale keskkonnale.

ESITLUS
Valminud tööd esita valgel seinapinnal järjestikku ritta laotuna. Kuna antud retsept tegeleb sotsiaalse temaatikaga, siis sobib projekt esitlemiseks mõnes kaasaegse kunsti galeriis kas isikunäitusena või osana grupiväljapanekust.


AUTOR
Siiri Taimla (s. 1981) on õppinud Tartu Kunstikoolis skulptuuri, Tallinna Ülikoolis kunstiõpetajaks, Eesti Kunstiakadeemias graafikat ja stsenograafiat ning EKA vabade kunstide magistrantuuris joonistamist (MA 2007). Pälvinud kiidusõnu tugeva joonistajanatuuri ja aktiivse kunstnikuhoiaku eest ning p
ositsioneerinud ennast rohelise maailmavaate esindajaks Eesti kunstis. Sally Stuudio õppejõud.

Vaata ka: Siiri Taimla e-näitus "Ohutu?"


Siiri Taimla

 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.