24h galerii
Kunstiteadlikkuse Keskus
tagasi avalehele
 
 

RHKM PLTE, VHM JTTU. Sally Stuudio õpilased (1.09.-31.10.2009)
Autoportreede traditsioon ulatub küll kaugesse minevikku, aga kunstnike katsetused end kujutada muutusid pidevaks alles 15. sajandil. Just siis oli Madalmaades kõige tähtsamaks zhanriks saanud portreemaal ning piisavalt langenud oli ka peeglite hind. Tänapäeval on autoportree mõistena palju laiem kui sajandeid tagasi – täielikult vabanenud on autoportree meedium ning sotsiaalvõrgustike tihe levik nõuab noortelt inimestelt igal juhul pidevat eneserepresentatsiooni.
Kuid ometi erineb facebooki profiilipilt noore kunstniku autoportreest. Portree kui teose roll ei piirdu esindamisega, vaid eeldab vaatajalt aega, tähelepanelikkust ning mõnel juhul, nagu kontseptuaalsete töödega juhtuda võib, ka inimese lähemat tundmist, et foto saaks olla kunstniku positsioon ning enesemääratlus.

Autoportree-projekti näol oli Sally Stuudio fotograafiaõpilastel möödunud õppeaastal täita keeruline ülesanne. Rääkimata sellest, et noorel inimesel on end keeruline defineerida, pidid nad tööde teostamisel arvestama nii enda kui ka erinevate vaatajate harjumustega, et end võimalikult täpselt väljendada. Oma autoportreedes käsitlesid õpilased näiteks suhtlemist, emotsioone, olmet, aega ning eeskujusid, aga ka muid teemasid, tuues end esile läbi oma valikute. Näitusel osalevad Anna Maria Solovjov, Johanna Maria Mertsina, Kadri Karolin Kõuts, Kadri Kuulpak, Kati Ots, Laura Herma, Lea Kolde, Linda Vainomäe, Lotta Hiie, Maari Hinsberg, Maarja Eliisabet Roosalu, Mary Vahtra, Meeri Sõelsepp, Merily Leis ja Susanna Liisa Mildeberg. Juhendajaks oli allakirjutanu.

Alver Linnamägi
loe lähemalt Sally Stuudio kunstikoolist | saada Sally Stuudio õpilaste teostega e-kaarte
 
     
     
     

Linda Vainomäe (s. 1995)

Anna Maria Solovjov (s. 1996)

Maarja Eliisabet Roosalu (s. 1996)
     
     
     
     

Laura Herma (s. 1993)

Susanna Liisa Mildeberg (s. 1994)
     
     
     
     

Maari Hinsberg (s. 1995)

Meeri Sõelsepp (s. 1994)

Johanna Maria Mertsina (s. 1995)
     
     
     
     
     

Kadri Kuulpak (s. 1997)

Merily Leis (s. 1993)
     
     
     
     
     

Lotta Hiie (s. 1994)

Mary Vahtra (s. 1995)

Kadri Karolin Kõuts (s. 1992)
     
     
     
     
     

Kati Ots (s. 1993)

Lea Kolde (s. 1993)
     
     

Alver Linnamäe fotokursus toimub ka 2011/2012 õppeaastal ja see on vaid üks osa sisukast õppeprogrammist. Nimelt ootab Sally Stuudio Kunstikool tõsiste kunstikavatsustega uusi õpilasi (vanus 13+) läbima 3-aastast programmi (maal, joonistamine, värvusõpetus, kunstiajalugu, foto-video, installatsioon...), mis annab Sally DIPLOMI ning – mis kõige tähtsam – on piletiks kaasaegsesse kunstimaailma. Või heaks hüppelauaks kunstikõrgkooli. Tähendagu see siis tegevust kujutava kunsti, uue meedia, disaini või rakenduskunsti alal... või arenenud loovust ja kultuuritaju laiemas mõttes, mida vajatakse kõikjal ja kõiges. Loe meie kunstikooli kohta lähemalt

 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.