24h galerii
Kunstiteadlikkuse Keskus
tagasi avalehele
 
 

Jarõna Ilo KOHALOLEK (5.05.-30.06.2011)
Kui Eesti Vabariigis toimub järgmine rahvaloendus, võiks inimestelt lisaks rahvusele ja haridusele küsida üht-teist ka kunsti kohta – saaksime veidi objektiivset informatsiooni kaaskodanike hoiakutest ja maitse-eelistustest. Seni võime rääkides kunsti olukorrast ja mainest toetuda pigem oma silmamuljele ja kõhutundele. Viimane ütleb mulle, et keskmiselt iga teise inimese arvates võib asetada sõnade "kunst" ja "joonistamine" vahele võrdusmärgi. Selge see, et tegemist on lapsiku arusaamaga, millest kaasaegse kunsti mitmekesisus jääb mitme mäeaheliku taha. Ent samas kumab sellest ometi läbi teatud aukartus kunstniku ameti ees – tema võime ees tegelikkust selle osava ülesjoonistamise kaudu taasesitada ja seeläbi ülendada. Just joonistaja on see, kes suudab sinu näo ja keha paberile panna – ja see on kahtlemata nõiduslik. Isegi siis, kui sul on juba olemas fotoaparaat, millega võib tüdimuseni pilte klõpsida. Joonistaja positsioon kaasaegse kunsti väljal on kahtlemata komplitseeritum kui lihtsa inimese valmisolek imetleda kellegi oskust kanda tema portree paberile "nagu päris" ja ilusamanagi veel.

Jarõna Ilo on igatahes kunstnik, kes võtab joonistamist tõsiselt. Läheb üdini selle sisse, laseb ennast kaasa haarata joone liikumisest nagu keerlev ja tiirutav dervish oma tantsust. Vallates ühtviisi hästi nii lilleõie või kapsapea ehitust kui inimese anatoomiat, liigub ta vabalt üldistuse radadel. See on mitmeski mõttes seda sorti üldistus, mis kujundiks vormituna tundub nõnda lihtne ja loogiline – ent milleni jõudmine eeldab nii kogemust kui just seda erilist "päris" joonistusoskust, mis end silma ja käe vahelises salapärases ühenduses ilmutada võib. Käesoleval kevadel osales Jarõna Ilo Tallinnas Kanuti Gildi saalis teostunud projektis "Kohalolek", kus tema koreograafilisest liikumisest inspireeritud joonistused muutusid etenduse osaks ning andsid omakorda tantsijatele ainest edasisteks interpretatsioonideks. Koos temaga osalesid projektis eesti tantsukunstnikud Eike Ülevain ja Jaak Sapas ning praegu Eestis elav ja töötav hispaania multi-kunstnik Pedro Balbas.

Vano Allsalu
 
Oli põnev võimalus osaleda joonistusega, mis on iseenesest staatiline, fikseeritud pilt, etenduses, kus kõik on seotud reaalse liikumisega. Ma ei tahtnud, et joonistus oleks "seisev" pilt seinal ja veel vähem "ilus" illustratsioon. Olin harjutamiste juures, visandasin tantsijaid. Pikkamööda tekkis arusaam, et tuleb loobuda konkreetse figuuri kirjeldamisest ja keskenduda tegevusele ehk liikumisele. Kui tantsijad kaardistasid ja kirjeldasid ruumi oma kehade liikumisega, siis minu liikumisjälg oli joon.

Minu jaoks ei oma tähtsust, kas keegi näeb kahte inimest liikumas (lühem on Eike ja pikem on Jaak) või on need ühe ja sama inimese liikumise faasid. Seinale teostamiseks said visanditest valitud just need joonistused, kus konkreetset kirjeldust on kõige vähem. Algselt oli plaan kasutada sütt, aga sein oli sada korda ülevärvitud ja krobeline, süsi pudenes maha. Joonistasin siis akrüüli ja pintsliga. Mul on raske teistele seletada, et kuigi kasutasin pintslit, on tegemist joonistusega. Sest ma mõtlesin ja tegutsesin joonega.

Jarõna Ilo
Jarõna Ilo ja käesoleva näituse kohta loe veel... | saada Jarõna Ilo teostega e-kaarte
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fotod: Pedro Balbás    
 

Jarõna Ilo (s. 1955) sündis Kiievis, omandas kunstihariduse sealses Tööstusgraafika Tehnikumis, Praha Filmiakadeemias ning Eesti Kunstiakadeemias (lõpetas 1981). Eesti Kunstnike Liidu liige aastast 1988. Õpetanud joonistamist EKAs, Vanalinna Hariduskolleegiumis, Euroülikoolis ja Austraalia Rahvuslikus Ülikoolis Canberras. Illustreerinud mitmeid raamatuid. Aastail 1991-1997 tegutses ETVs lastesaadete autori ja läbiviijana. Praegu tegutseb vabakutselise kunstniku ja haljastajana. Kaheldamatult üks asjatundlikumaid ja virtuoossemaid joonistajaid eesti kunstimaastikul.

 

Etenduse pressiteatest:
"Kohalolek" on tantsuetendus, milles nelja kunstniku ühistööna sünnib dünaamiline tervik tantsust, seinamaalingust ja video(animatsioonist). "Kohalolek" uurib kestvat olevikuhetke, mida iseloomustab avatus ja valmisolek. Harjutame intensiivset kohalolekut, kasutades treeningutes muuhulgas hommikumaa distsipliinide tehnikaid.

Jarõna Ilo joonistas seintele maast laeni ulatuvad figuurid, mis kujutavad kahte inimest: lühikest ja pikka, liikumises ja justkui üheks sulanuna. Joonistused sündisid inspireerituna esmastest liikumisideedest. Lõpptulemusena tekib tervik: lavaliikumine on mõjutatud seinamaalingutest ja vastupidi. Joonistused ei illustreeri, samuti ei tee seda liikumine.

Videoanimatsioonis kasutas Pedro Balbas Jarõna Ilo söejoonistust "Elu puu". Videos tulevad puu seest nähtavale lamenukud, detailid liikumistest, mis eelnevalt filmitud. Detailide vahel tekib dialoog. Tantsijad liiguvad puu juurde, detailidest saab tervikkeha.

Vt. ka video

 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.