24h galerii
Kunstiteadlikkuse Keskus
tagasi avalehele
 

Markus Kasemaa FIGUURID (15.03.-15.05.2007)
Teinekord kuuleme kaasaegsest kunstist räägitavat, et selles polegi vorm oluline – idee, kontseptsioon on see, mis maksab. Ja sellele võib valida mistahes esitusviisi. Isegi kui teostus on abitu, saab kunstnik end alati välja vabandada – et see on taotluslik, sest niimoodi pääseb sõnum paremini mõjule. Või et see abitus just kannabki sõnumit. Ometi oma algses mõttes peaks kunst olema terviklik – tulemus ideega üheks saanud, rääkimata loomulikust seotusest sisu ja vormi vahel.

Ehk võib vaielda selle mõtteavalduse üle, kuid Markus Kasemaa kuulub küll nende loojate hulka, kelle kunstiline sõnum on saanud vormiks samasuguse enesestmõistetavusega nagu kord sõna sai lihaks. Eks ole ta enesekindlus sama sorti kui see, mis vaatab vastu Beckmanni autoportreedelt või Picasso "Guernica" hiigelsuurelt lõuendilt? Ehk ka Hirsti formaliini pistetud haikala elututest silmadest, kes teab... Muidugi pole Markus Kasemaa kunstnikuna veel valmis ja see ongi tore! Ka oma akrüülmaale töötleb ja tõlgendab ta digitaalsete vahenditega üha edasi. Saame näha, millises suunas arenevad ja muutuvad tänased kvaliteedid – figuuride suisa käegakatsutav raskus ja pronksine pind ning heroilis-dramaatiline hoiak (tahab see meenutada meile olnut või hoiatada tuleviku eest?). Igatahes oleks intrigeeriv kujutleda Markus Kasemaa kavandi järgi sündivat mõnd langenud kangelaste memoriaali – või hoopiski näha tema visuaalset tõlgendust meie rahvuseeposele "Kalevipoeg".

Vano Allsalu
Markus Kasemaa kohta loe veel... | saada Markus Kasemaa teostega e-kaarte
     
     
     
     
     
     
Tehnika: esimene tasand akrüül lõuendil, teine tasand digimaal. Protsess alates aastast 2005
 

Markus Kasemaa (s. 1972) on kahtlemata üks meie noorema põlvkonna tõsisemaid kunstitegijaid - ja üks kõige jõulisemaid figuurimaalijaid-joonistajaid ka nö. absoluutarvestuses. Sündinud ja kasvanud kunstnike keskel (Elmar Kits, Linda Kits-Mägi, Andrus ja Saskia Kasemaa) - mis teadagi ajab ka lati kõrgele ja kasvatab publiku ootusi. Õppinud Tartu Kunstikoolis skulptuuri ja Tartu Ülikoolis maali. EKL liige.

Kunst on minu jaoks pigem alateadvuslik tegevus - välisteguritest mõjutatud alateadvuse projektsioon. Oletatavasti kujutan inimloomuse tihti vastakaid seisundeid - armastust, viha, õrnust, vägivaldsust, kaastunnet, ükskõiksust, pahelisust, süütust jne. Samuti on oluline keskkonna mõju - erinevad lokaalsed ja globaalsed kultuurinähtused, massi- ja popkultuur, massimeedia, sotsiaalsed teemad, poliitika, globaalne vägivald.

Kujutatu on tähenduselt minu enda jaoks väga laialivalguv ja mitmetähenduslik. Seepärast ei ole ka töödel pealkirju - need kitsendaksid oluliselt kujutatu tõlgendamisvõimalusi. On vaid kiretud kirjeldused tööde eristamiseks või mõningal juhul mõningatele mulle olulistele aspektidele viitamiseks. Leian ise uusi ja erinevaid tähendusi ning ootaksin sama ka vaatajailt. Need maalid võiksid vaatajale pakkuda võimalust ka omaenda hetkeseisundi, -meeleolu ja prioriteetide analüüsimiseks - olles omamoodi psühooloogilised tindipleki-testid, milles igaüks näeb talle hetkel olulist nüanssi.

Kuigi antud seeria tööd on algselt sündinud akrüülmaalidena, olen neid arvutis digitaalset paletti ja pintslit kasutades edasi maalinud. Nii on virtuaalne teos muutunud originaaliks arvuti kõvakettal või serveris ning selle väljund reaalsesse maailma on näiteks digiprint, videoprojektsioon, virtuaalnäitus vms. Nii on mingil ajahetkel reaalsusse väljutatud teos konkreetse hetkeseisundi väljendus, sest virtuaalteosed ei saa tavamõistes iialgi päris valmis. Arendan neid aastate jooksul edasi varieerides, mitmetesse paralleelsuundadesse pöörates ja ühest meediumist teise üle viies.

Markus Kasemaa

 
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.