24h galerii
Kunstiteadlikkuse Keskus
tagasi avalehele
 
Kui otsid mõne ingliskeelse kunstitermini tähendust, selgitusi kunstinähtuste kohta, tahad kontrollida tõlke korrektsust... leiad tõenäoliselt vastuse mõnest alltoodud online-sõnaraamatust või veebientsüklopeediast.
 
 Search:   for    
Online Reference
Dictionary, Encyclopedia & more
Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Spanish Dictionary
German Dictionary
French Dictionary
Italian Dictionary
Periodicals
Literature
by:
 
 
 
Cambridge Dictionaries Online
 
powered by Answers.com
 
 

veel online-sõnaraamatuid
YourDictionary
MSN Encarta
Lexipedia
Online Etymology Dictionary
Urban Dictionary
LEO English-German Dictionary

kunstisõnastikud
ArtLex Art Dictionary enam kui 3600 kunstiterminit
Tate Glossary
rbarts style lex / Babylon
Glossary of Historic Preservation Terms arhitektuuriterminid
www.kunstikeskus.ee keskkonnas leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autorite ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalidega seotud õigused kuuluvad üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele.