STUUDIO
tagasi: avaleht

e-õppematerjalid
Abstraktne kunst
  Sissejuhatus
  A. kunst Euroopas
  A. kunst Ameerikas
 
WORKSHOP:
Pilt pea peal
  Niristamine
  Suur punane
POPkunst
  Sissejuhatus
  Neodada
  POP Inglismaal
  POP USAs
  WORKSHOP:
Hubane kodu
  Uued monumendid
Abimaterjalid
  Kunstisõnastik
Kunsti STRUKTUUR
  Kunstiliigid ja -tehnikad
  Zhanrid ja teemad kunstis

 

 

 

workshop PILT PEA PEAL

TAGASI: LOENG

TEEMA: Wassily Kandinsky ja ABSTRAKTNE KUNST

Wassily Kandinsky oli arvatavasti esimene kunstnik, kes pani näitusele välja abstraktse maali.

Kandinsky jaoks oli jõudmine abstraktse kunstini väga oluline – 1912. a avaldas ta töö "Über das Geistige in der Kunst" (Vaimsest kunstist), milles ta sõnastas kunsti peamise eesmärgi: sisemise vajaduse väline väljendus.
Kunsti tuli Kandinsky järgi mõista ainult sellele omaste tunnuste kaudu:
– kirjanduses valitseb sõna,
– muusikas heli,
– skulptuuris vorm,
– maalikunstis värv.
Kunstniku ülesanne on otsida puhtkunstilisi väärtusi, mille saavutamiseks ta peab looma puhtalt maalilisi kompositsioone. Mida enam on kasutatud abstraktseid vorme, seda puhtamalt ja tõesemalt kõlab kogu kompositsioon.

Kandinsky jaotas kogu senise kunsti arengu kolmeks ajajärguks:
1) materiaalne ehk realistlik ajastu, mil imiteeriti vaid loodust (ca 1800. aastani)
2) ülemineku- ehk naturalismiajastu, kuhu kuulusid impressionism, futurism
3) puhta kunsti ajastu ehk kompositsioonide maalimine alates 1910. aastast

Siit alates maaliski Kandinsky oma elupäevade lõpuni veel ainult abstraktseid maale.

Kandinsky meenutab, kuidas ta jõudis aastal 1909 abstraktse maalimiseni: Tulin oma maalikastiga peale väljas maalimist koju, olin veel mõtteis sügavalt oma töö juures, kui äkki nägin kirjeldamatult ilusat, sisemiselt lõõmavat pilti. Läksin lähemale ja vaatasin seda mõistatuslikku pilti – see ei olnud sisult arusaadav, kuid millised vormid ja kirjeldamatud värvid! Äkitselt leidsin mõistatusele lahenduse - see oli üks minu poolt maalitud pilt, mis seisis seina ääres küljeli…
WORKSHOP PILT PEA PEAL
Workshopi eesmärgiks on läheneda abstraktsele kunstile klassikalisel euroopalikul viisil ehk läbi abstraheerimise (lihtsustamise). Workshopi teostamisel osalesid Sally Stuudio õpilased vanuses 10 kuni 13 aastat.
 
Vajalikud töövahendid ja materjalid:
ajaleht, 2 lehte akvarellpaberit, harilik pliiats, must tushsh, akvarellvärvid, vesi, pintsel, maalriteip
 

Töö käik:

1. vali hea ja huvitav must-valge ajalehefoto, näiteks selline:

2. abstraheeri kujutis pliiatsiga paberile

3. piluta silmi ja leia, millised kujundid tekivad lähtudes erinevatest hele-tumeduse astmetest

4. teibi paber neljast küljest laua külge ja maali saadud kujutised (pidevalt lahjendades) musta tushiga pildile

5. keera pilt "pea peale" või "küljeli" ning vaata, millises uues positsioonis on ta kõige ilmekam
6. joonista saadud abstraktse teose "kujundid" uuele lauale teibitud paberile, leia iga kujundi jaoks sobivad värvitoonid ning maali pilt valmis
7. peale tööde kuivamist võta teip ära (need on nüüd sirgeks kuivanud) ja vaata üle kogu oma seeria
   
Paula Koppel (Sally Stuudio)
Veel workshopi käigus valminud töid:
   
Anna-Liisa Villmann (Sally Stuudio)
   
Kristina Truuverk (Sally Stuudio)
   
Agne Kosk (Sally Stuudio)
   
Karinee Hool (Sally Stuudio)
Autorid:
Workshop: Annely Köster
Toimetaja: Vano Allsalu

Teostus: KUNSTIKESKUS.EE
VIRTUAALNE KUNSTIKOOL © Sally Stuudio / KUNSTIKESKUS.EE 2002
Internetis aadressil www.kunstikeskus.ee leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autori(te) ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalide copyright kuulub üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele. Kontakt: info@kunstikeskus.ee