STUUDIO
tagasi: avaleht

e-õppematerjalid
Abstraktne kunst
  Sissejuhatus
  A. kunst Euroopas
  A. kunst Ameerikas
 
WORKSHOP:
Pilt pea peal
  Niristamine
  Suur punane
POPkunst
Sissejuhatus
  Neodada
  POP Inglismaal
  POP USAs
  WORKSHOP:
Hubane kodu
  Uued monumendid
Abimaterjalid
Kunstisõnastik
Kunsti STRUKTUUR
Kunstiliigid ja -tehnikad
Zhanrid ja teemad kunstis

 

 

 

KUNSTISÕNASTIK

sõnaseletused tähestiku järjekorras:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P
|
R | S | T | U | V | Z

et minna tagasi, vajuta back-nuppu või klikka:
ABSTRAKTNE KUNST EUROOPAS | loeng | workshop
ABSTRAKTNE KUNST AMEERIKAS | loeng | workshop
NEODADA | loeng | workshop
POPKUNST INGLISMAAL | loeng | workshop
POPKUNST USAs | loeng | workshop

Selgituseks: käesolev väike KUNSTISÕNASTIK on mõeldud eelkõige abimaterjaliks nooremale ja algajamale kunstihuvilisele – et hõlbustada loengutest ja workshoppidest arusaamist. Kuid soovi korral kasuta seda ka lihtsalt kunstialaste terminite seletava sõnaraamatuna (mis täieneb vastavalt sellele, kuidas VIRTUAALKOOL uusi teemasid käsitleb).
vt. ka ARTLEX ja olulisemate kaasaegse kunsti terminite seletusi inglise keeles

A
abstraheerima: üldistama, eseme või nähtuse mõnd tunnust mõtteliselt esile tooma
abstraktne kunst, abstraktsionism: kliki siia
abstraktne ekspressionism: kliki siia
abstraktne impressionism: kliki siia
action painting: kliki siia
akrüül: akrüülvärvid on sünteetilised vesilahustuvad värvid, milles sideainena kasutatakse akrüülvaiku; kord kuivanud akrüülvärv vees ei lahustu; nimet. ka sünteetilisteks temperavärvideks; saavutasid suure populaarsuse ameerika popkunsti esindajate hulgas POP
akumulatsioon: kliki siia POP
assamblaazh: kliki siia POP
assotsieeruma: seostuma, assotsiatsioone (seoseid) looma; liituma
atribuut: tunnusese, mille järgi, kui sümboolikat tunda, saab kujutatud figuuri kindlaks määrata
avangard: eesrindlik osa, novaatorlik (uuenduslik) osa
B
bareljeef e. anaglüüf: madal reljeef, lame reljeef
biomorfne:
bioloogiliste (looduslike) olendite kujuline
butafooria: vaid näitamiseks, reklaamiks või teatris-filmis tegelikkuse mulje loomiseks kasutatavad ebaehtsad esemed, võltstoredus
C
camp: 1960. aastate popkultuuris kujunenud kunsti- ja elustiil, mis ülendab teatavad valitud (sageli kitshilikud, küündimatu kunstimaitsega loodud ja ilutsev-jutustavad) massikultuuri-esemed n-ö. kõrgeks kunstiks, luues neile uusi tähendusi
colour-field-painting
: kliki siia
D
dadaism: (dada on pr. "lastekeeles" mänguhobune) 1916. aastal I maailmasõja vapustuste mõjul tekkinud sõjavastane ja tehnika arengut mõnitav kunstiliikumine; dadaistid viljelesid oma nonsenss-aktsioonide (e. mõttetus-aktsioonide), piltide, objektide ja kollaazhidega teadlikult antikunsti POP
defineerima:
mõistet määratlema
deformeerima:
moonutama, ümber kujundama
dekoratiivne:
tähelepanu tõmbavalt kaunistav
diptühhon:
kaheosaline kunstiteos
divisionism, divisionistlik:
jaotamine, jaotav; impressionistlikus maalitehnikas värvide asetamine lõuendile üksteise kõrvale (ümmarguste või ruudukujuliste värvilaikudena) neid eelnevalt paletil segamata
disain:
(ingl. design - joonistus, kavand) (tööstus)toote kujundus; kuju andma ehk kujustama
domineeriv, dominantne:
valitsev, ülekaalus olev
drip-painting:
kliki siia
dünaamiline:
liikuv, liikumisest tingitud; tulvil sisemist edasiviivat jõudu, hoogne
E

ekshibitsionism: enda alasti keha demonstreerimine seksuaalse rahulduse saamise eesmärgil
ekspansioon:
uutele aladele tungimine, paisumine, laienemine, mõjuvõimu vallutuslik suurenemine
ekspressiivne: väljendusrikas, ilmekas; (sisemist) jõuliselt väljendav
ekspressiivne abstraktsionism: kliki siia
ekspressionism: 20. saj. alguse kunstivool, kus esikohal on kunstnikust enesest lähtuvate ideede ja elamuste väljendamine; tavaliselt väljenduti oma tundeid tugevalt rõhutades, dramaatiliselt ja elu negatiivset poolt üle võimendades
element: (ld. elementum - ürgaine) alge, algmõiste, algosis ehk lihtsalt osa
elementarism: kliki siia
enkaustika: maalitehnika, mis kasutab vahast ja vaigust tehtud värvi ning kuumtöötlust selle pinnale kinnitamiseks POP
environment: (ingl. keskkond) on kunstiliselt kujundatud ruumisituatsioon loe lisaks POP
environment(al) art: vt. keskkonnakunst
esteetiline: kunstiliselt mõjuv; ilus, kaunis, maitsekas

F
faktuur: pinnakoe või -töötluse iseloom, krobelisuse määr
figuratiivne, figuraalne:
kujundiline, kujundlik, piltlik, esemeline
formaalne:
vormiline, vormist lähtuv
formaliseerima:
vormiliseks tegema, kindlasse vormi mahutama, vormelitena esitama; lihtsustama, üldistama
formaat:
(pr. format, ld. forma – kuju) kunstiteose mõõde, kõrguse ja laiuse vahekord; väline kuju, vorm
fotorealism:
1970. aastal USA-s tekkinud kunstiliikumine, mis taotles foto "hüperreaalsuse" edastamist; maaliti fotode järgi ja rõhutatult "fotolikult" POP
fovism:
(pr. fauves - metsloomad) 20. saj. alguse prantsuse kunstivool, mille esindajad kasutasid intensiivseid puhtaid värve ja rõhutasid värvide dekoratiivset ilu ja harmooniat (kokkusobivust)
funk art:
vt. utiilikunst POP
funktsionalism, funktsionalistlik:
ehitise funktsioone rõhutav suund arhitektuuris; otstarbekas, praktiline loe lisaks
futurism:
(ld. futurum - tulevik) 20. saj. alguse itaalia kunstivool, mis eitas täielikult mineviku kunstitraditsioone ja idealiseeris kaasaegset tööstuslikku progressi loe lisaks
G
gamma: värvitoonide iseloom, teatud värvivaliku ulatuvus
graafika
: (kr. graphike) üks kujutava kunsti põhiliike; traditsiooniliselt mõistetud kui väljendusvahendina põhiliselt joont ja must-valget pinda kasutav kujutava kunsti liik; eristatakse originaalgraafikat (näit. joonistus) ja trükigraafikat (mis trükimenetluse järgi liigitatakse kõrg-, sügav- ja lametrükiks); kaasajal tihedalt seotud fotograafia, installatoorse (vt. installatsioon) jm. kunstiga; graafika alaliikideks on ka illustratsioon, graafiline disain jm.
geneeriline: mingile objektide või nähtuste rühmale või liigile tüüpiliselt, üldiselt omane

geomeetriline abstraktsionism: kliki siia
geomeetrilis-konstruktiivne abstraktsionism: kliki siia
H
hard-edge: kliki siia
harmoonia:
kokkukõla, sobimine, osade meeldiv ja õige suhe ühtlases tervikus
häppening: (ingl. happening) kliki siia
hüperrealism:
vt. fotorealism
I
ikonograafia: piltmärgistik, kindla teema kujutamise reeglistik POP
impersonaalne:
umbisikuline, mitteisikuline, isikuta
impressionism, impressioon:
(pr. impression - mulje) 19. saj. lõpus prantsuse maalikunstis tekkinud vool, mis asetas rõhu kunstniku põgusate muljete, hetkemeeleolude, -elamuste ja -tunnete jäädvustamisele
impulsiivsus, impulsiivne:
(ld. impulsus - tõuge, aje) hetkelise otsuse ajel elavalt ning kiiresti toimiv; hoogne, erk, elavalt õhutav
informalism:
kliki siia
installatsioon:
(ld. installare - kohale asetama) kolmemõõtmeline kunstiobjekt, mitmesuguste objektide paigutamise teel loodud spetsiifiline kooslus, olukord; alaliike: video-, arvuti-, kohaspetsiifilne e. ruuminstallatsioon; võib ühendada erinevaid kunstivorme ja -tehnikaid
intensiivne:
pingeline, tõhus; tugev; elav, ere (värvi kohta)
interpretatsioon:
tõlgendus, töötlus POP
interjöör:
siseruum, sisevaade
J
juugend: (sks. Jugendstil, Müncheni ajakirja "Die Jugend" ("Noorus") järgi) euroopa kunstis 19. saj. lõpul tekkinud voogavaid loodusvorme stiliseeriv arhitektuuri-, sisekujundus- ja tarbekunstistiil
K
kalligraafia: ilukiri
keskkonnakunst:
(ingl. environment(al) art) 1960ndatel kujunenud kunstivool, mis esitab või loob mingi koha looduses või linnakeskkonnas kunstiobjektiks POP
kineetiline kunst:
kliki siia
kitsh:
19.-20. sajandi vahetusel tekkinud mõiste tähistas odavat, alaväärtuslikku ja maitselagedat teost, mis on labane nii sisult kui stiililt; 1960.-1970. aastatel tekkinud kitsh kui kunst kujutab glamuursete teostena n-ö. halba maitset kuubis, mis peab mõjuma emotsionaalselt ning südantliigutavalt (vt. ka camp)
klaustrofoobia:
kinnise ruumi pelgus
klassifitseerima:
rühmitama, liigitama, üksustesse jagama
kluasonism e.
cloisonnisme: (pr. k. cloison - vahesein) nimetus 19. saj. lõpus Pont-Aveni koolkonna liikmete rajatud süntetistliku maaliviisi kohta, kus üksteise kõrvale paigutati musta või sinise kontuurjoonega piiratud puhtad värvipinnad; kluasonistlikul maalil võib ka suhteliselt lihtne figuratiivne kompositsioon selgemõjuliste kontuurjoontega ümbritsetud olla
kohaspetsiifiline kunst:
installatsioon; konkreetsesse (enamasti sise-) ruumi loodud kunstiteos; võib olla ajutine või püsiv; kunstipublikule kättesaadav enamasti dokumentatsiooni läbi

kollaazh:
(pr. collage, mis tuleb verbist coller - liimima, kleepima) kleebitud pilt või sarnase pildi tegemise tehnika; ajalooliselt eelistatud materjalid: paber, riie, traat, spoon (lehtvineer) jmt. POP
koloriit:
värvitoonistik; kunstiteosel valitsevad ja üldmuljet kujundavad peamised värvitoonid ja värvikombinatsioonid
kombinatsioon:
(ld. combinatio) ühesesinemine; mingite elementide teatud viisil korrastatud rühm
kompositsioon:
(ld. compositio - koostamine) (kunstiteose) ülesehitus, kokkuseade koostisosadest (näit. pind, joon, vorm); ka kunstiteos, milles kompositsioon mängib olulist v. erilist rolli
konkretism:
Theo van Doesburgi poolt 1930. aastatel viljeldud ebaisikuline abstraktse kunsti vool, kus maal kujundatakse puhastest geomeetrilistest vormidest loe lisaks
korüfee:
väljapaistev tegelane mingil alal
konstruktivism:
pärast I maailmasõda tekkinud kunstisuund (peamiselt arhitektuuris ja skulptuuris), kus eelistati lihtsaid geomeetrilisi vorme loe lisaks
kontseptsioon, kontseptuaalne:
käsitlusviis, üldkujutlus; ideeline
kontseptualism:
ideekunst; kontseptualismi tunnuseks on objekti täpne keeleline vaste (sõnadega on kirjutatud see, mida "kunstiteose looja" ise peab silme ette manama, ette kujutama) ja võimalus objekti lõpmatult järele teha
kontuur:
piirjoon
krunt:
maali alusvärv või mistahes teose kattekihi (värvi vm.) alus
kubism:
aastatel 1907-1910 Prantsusmaal tekkinud kunstivool, kus lahutades reaalseid esemeid algvormideks (kuupideks, keradeks, risttahukateks jne.) ja deformeeriti (moonutati) tegelikkust mingi kindla süsteemi kohaselt
kubofuturism:
vene avangardliku kunsti arenguetapp enne I maailmasõda, kus ühendati kubistlik geomeetriataotlus futuristliku killustatud liikumise väljendamise püüdlusega loe lisaks
kuju: skulptuur; igasugune vorm (näit. ruumi kuju, maalitud figuur)

kujund: konkreetses vormis väljendatud üldistus, tegelikkuse (või selle aspekti) ümbertöötamine kunstiliseks tervikuks (või iseseisvaks osaks sellest tervikust)
kujutav kunst ehk figuratiivne kunst on reaalsust (inimesi, objekte, keskkonda) kujutav kunst; mõiste on kohane peamiselt realistliku meetodi või mõõduka vormideformatsiooni puhul, vahel laiendatakse üldnimeks kõigile traditsioonilistele visuaalse kunsti alaliikidele (joonistus, maal, graafika, skulptuur)
kujutama: kirjeldama, maalima, kujutlema, kehastama (mängima)
kujutis: figuur, piirjoonis
kujutlus:
ettekujutus, kujutelm, kujutluspilt, aim; kontseptsioon, plaan; väljamõeldis, fantaasia
L
land art: vt. maakunst
laseering:
(sks. Lasierung) hoolikalt peale kantud läbipaistvad kihid - tillukesed pigmendiosakesed segatuna õlipõhises sideaines; värvilahendust nüansseeriv ja lõpetav maalikiht traditsioonilises kihimaalis
litograafia:
kivitrükk (graafikatehnika) POP
lutshism:
(vn. lutsh - kiir) 1911. aastal tekkinud M. Larionovi ja N. Gontsharova pooleldi abstraktne maalimisviis, kus kujutati säravates värvides ristuvaid kiirtevihke loe lisaks
M
maakunst: (ingl. land art) looduslikke materjale (näit. liiv, kivid) kasutav ning loodust (peamiselt maastiku pinnavorme) ümberkujundav kunst
maaliline abstraktsionism:
kliki siia
maalilisejärgne abstraktsionism:
kliki siia
manuaalne:
kätega tehtav, käeline, käsitsi-, käsi-
meetod:
(kr. methodos - jälgimistee) otstarbekohane ja kavakindel toimimisviis mingi eesmärgi saavutamiseks
metamehhaaniline skulptuur:
kliki siia POP
minimalism (minimal-art):
kliki siia
minimalistlik:
alammääraline, vähene
modulatsioon:
siirdumine ühest süsteemist teise
monokroomne:
ühevärviline
monoliit:
ühest kivist valmistatud struktuur või sammas
monoliitne:
ühest ja samast materjalist valmistatud; vormilt kompaktne, terviklik, ühtne
monumentaalne:
suuremõõtmeline; võimas, ulatuslik; monumenti (mälestussammast v. -ehitist) meenutav
motiiv:
kunstiteose osatervik, väljendusüksus; element, kujund, teema kunstiteose vormistruktuuris; ka "vaade" (eriti maastikumaalis)
mulaazh:
eseme või elundi täpne jäljend POP
multiplikatsioon:
mitmekordistus
N
naturalism: kujutamisviis kunstis, mille puhul püütakse kujutatavat tõetruult edasi anda, vältides nii stiliseerimist kui idealiseerimist
natuur:
(ld. naturalis – loodus) natuurist kujutamise all mõistetakse kunstis nii looduse (maastiku) kui ka näit. inimese kujutamist
natüürmort: (pr. nature morte - surnud loodus) elutuid esemeid kunstipärases asetuses kujutav pilt; vaikelu
neodada: kliki siia POP
neoplastitsism: kliki siia
neutraalvärvused: "erapooletud", "mittevahelesegavad" värvused (must, hall, valge)
nonfiguratiivne kunst: kliki siia
Nouveau Réalisme: kliki siia POP
novaatorlik: uuenduslik, eesrindlik
nüanss: varjund, väike erinevus
O
object trouvé: (pr. leitud objekt) kunstiteosesse, näiteks assamblaazhi integreeritud (valmis)ese POP
objektikunst:
kliki siia POP
ofsettrükk:
lametrükk POP
opkunst:
kliki siia
oponeerima:
vastu väitma; teistsuguseid seisukohti esitama POP
optiline:
valgusesse ja nägemisse puutuv
orgaaniline:
organismi-sarnane, suletud tervikust moodustuv, ehitusest tulenev
orgaaniline abstraktsionism:
kliki siia
originaal, originaalsus:
algne, ainukordne, ehtne; algupärasus, ehtsus või ka omapärasus, isegi veidrus
orfism:
kubismi erivool, kus peamine väljendusvahend on värv; kontrastsete värvipindade kõrvuti asetamisega luuakse mulje rütmist ja liikumisest loe lisaks
P

pandus: kaldtee POP
parameeter:
eseme, nähtuse vm. iseloomulik suurus, omadus
passeism:
minevikukunst
pastoosne:
(it. k. pastoso - taignane) väga paksult peale kantud (näit. õlivärv lõuendil)
performance:
(ingl. etendus) üks 1960ndatel tekkinud tegevuskunsti vorme; võrreldes häppeningiga pikemalt etteplaneeritav ja konkreetsema stsenaariumiga; kaasajal sageli teostusmahukas projekt, mis hõlmab erinevaid traditsioonilisi kunsti- ja uue meedia vahendeid ning võimalusi
perspektiiv:
ruumi kujutamine tasapinnal kolmemõõtmelisena kliki siia
pigment:
pigmendid on pulbriks jahvatatud ained, mis võimaldavad sidusainete (näit. muna, kummiaraabik, zhelatiin) abil maalimist; kõige varasemad, juba ürgajal kasutatud pigmendid on süsi, tahm/nõgi ja kollased-punased ookrid ning umbrad; antiigis võeti kasutusele jõuline palett mineraalse päritoluga värvitoone (tsinnoober, ultramariin, asuriit jt.) ning taimse päritoluga krapp ja indigo
primaarvärvused:
ehk põhivärvused - kollane-punane-sinine
plastiline:
painduv; ilmekas, kujukas; ka vormikas, plastikasse (skulptuuri) puutuv
popkunst:
kliki siia
postimpressionism:
maalimisviis, millega pärast impressionismi jätkati vormi analüüsi, kuid taotleti ka suuremat emotsionaalsust ja püsivamaid väärtusi kui silmapilgu omi (nagu see oli olnud impressionismis); iseloomulikud olid heledad, intensiivsed värvid, suured pinnad ja dekoratiivsus; postimpressionism sai tõukejõuks kubismile (eriti Paul Cezanne'i looming), ekspressionismile (eriti Vincent van Goghi looming) ja süntetismile (eriti Paul Gauguini looming)
prestiizh:
lugupeetavus, mõjukus, maine
primitivism:
millegi lihtsustatud, arhailine (vanaaegne) või ka saamatu, küündimatu käsitlemine; primitivism on ka kunstisuund Venemaal (neo-primitivism) u 1905-1917, mille esindajad seostasid vene külaelu ja rahvakunsti motiive läänemaailma ekspressionismi ja kubismiga; primitivism tähendab ka naivismi, 19. sajandil alguse saanud iseõppijate ja asjaarmastajate loodud kunsti – primitivistid ehk naivistid maalisid lapsemeelselt nii, nagu nad oskasid ja seda, mida nad tahtsid
primitivistlik: kunstis lihtsustatult kujutatu

programmiline:
tegevuskava või põhiteooria kohane; programmiline teos on mingit kunstisuundumust täpselt ja täiuslikult esitav populaarseim näide
projekteerima:
koostama, kavandama
prototüüp:
algkuju, eeskuju
provints, provintslik:
keskusest kaugemal asuv maakoht; kolklik (kaugele tähtsusetule maakohale omane)
purism: kliki siia

R
rajonism: vt. lutshism - täpselt seesama kunstivool, ainult nimetus tuleneb prantsuskeelsest sõnast rayonnismé (pr. rayon - kiir)
rakurss: vaatepunkt; pildistatava, filmitava või vaadeldava objekti asend võttepunkti suhtes; kunstis perspektiivivõte, objektide ruumilise edastamise meetod
raster: trükinduses üksteisega täisnurkselt ristuvate joonte või punktide süsteem metall-, klaas- või kiviplaadil; ka punkti- või joontevõrgustik matriitsil (trükiplaat, negatiivreljeef) või trükisel; kasutatakse võrkklishee valmistamisel ja fotograafias; rastrit teadlikult väljendavat maalimisviisi on viljeldud popkunstis
ready-made: (ingl. valmis tehtud) kunstiteosena eksponeeritud valmisobjekt, mis omandab uues kontekstis/keskkonnas (näit. galeriis, teose osana) uue tähenduse; kasutatud peamiselt dadaismis ja popkunstis; üks esimesi r-e oli Marcel Duchamp' pissuaar (1913)
realism: kunstis tähendab see tõelisuse vahetut, ausat, ilustamata ja vahel ka kriitilist tõlgendamist; 19. sajandi keskpaigas alguse saanud vaid tegelikkust kujutavat kunstistiili nimetatakse samuti realismiks
renessanss: (pr. renaissance, it. rinascimento – taassünd) vaimne ja kultuuriline murrang Euroopas 14.–16. saj. ning selle väljundina Itaalias tekkinud ja üle Euroopa levinud kunstistiil; humanism, antiikkultuuri väärtustamine, inimese seadmine asjade mõõdupuuks; eristatakse eel-, vara- ja kõrgrenessanssi
reproduktsioon: trüki- v. fototehniliselt valmistatud koopia
retrospektiiv(näitus) - laiaulatuslik nn. tagasivaatav näitus; üldiselt kogu autori loometeed (selle erinevaid tahke) läbilõikeliselt peegeldav väljapanek
retseptsioon: (teose) vastuvõtmine
S
sakraalne: püha; usu või kirikuga seotud
serigraafia:
siiditrükk (ka sõeltrükk, trafarett-trükk); paljundustehnika, kus värv kantakse paberile, kangale vm. aluspinnale läbi raamile pinguldatud siid-, kapron- vm. võrgu; graafilise tehnikana populaarne 1950. a-te algusest POP
signatuur:
(ld. signare - märkima) autorit tähistav märk; sageli kunstniku nimi, nimelühend või nimetähed teosel; sageli koos teose valmimisaasta jm. andmetega
simultaankontrast:
silma omadus näha üksikvärvuse kõrval (või selle "järelpildina") selle täiendvärvust (näit. punane-roheline)
spontaansus, spontanne:
iseeneslikkus; isetekkiv, ilma välise tõuketa loomulikult esile tulev
staatiline:
paigalolev
standard, standardiseeritud:
norm, eeskuju, näidis; kehtestatud normidele alluv
stiil:
iseloomulik kujutus- või väljenduslaad, ideelis-kunstiliste iseärasuste kogum; väljend "kunstivool" on tarvitusel kindlapiirilisema ja laiaulatuslikuma eriilmelise kunstiperioodi või -suundumuse märkimiseks; kunstivoolu ja -stiili piir on aga tihti ebakindel ning tunnetuslik – kunstikirjanduses kasutatakse neid väljendeid ka sünonüümidena (sama sõna pideva kordumise vältimiseks)
stiliseerima:
ühtsele stiilile allutama; lihtsustama
struktuur:
ehitus, püsiv põhiseos
suprematism:
K. Malevitshi absoluutselt puhtale geomeetrilisele abstraktsioonile rajatud abstraktse maalikunsti suund loe lisaks
sünteetiline: erinevatest osadest ühendatu, koostatu; sünteetiline kubism tähendab aga seda, et kunstnikul pole kunagi motiivi ees olnud, ta on pildil kujutatu loonud oma teadvuses
süntetism: kunstisuund Prantsusmaal pärast 1880. aastat, mida iseloomustavad suured puhtad detailideta värvipinnad, tugevad kontuurid, lihtsustatud koloriit; värvidel oli üldjuhul sümboolne tähendus - punane sobis näiteks tormilise võitluse tausta kujutamiseks; põhilised esindajad Paul Gauguin ja Emile Bernard
sürrealism: (pr. surréalisme, sur réalisme – realismi kohal) 1920ndate alguses Pariisis tekkinud kirjandus- ja kunstivool; eelkõige taotleti vabade assotsiatsioonide kaudu alateadvuslike protsesside jäädvustamist; kasutati psüühilise automatismi meetodit, lähtuti nn. juhuslikkuse seaduspärast; nn. veristlik suund tegeles unenägude ja hallutsinatsioonide maailma kujutamisega akadeemilise täpsusega (kuulsaim esindaja: Salvador Dali)
T
tajureaktsioon: taju - esemete ja nähtuste vahetu peegeldus teadvuses; äratundmine
tashism:
(pr. tache - plekk) abstraktse maalikunsti suund, kus lõuendile kanti värve automaatselt plekkide, laikude või kriipsudena, tilgutades, tupsutades või pritsides loe lisaks
tegevuskunst:
üldnimetus 1960ndatel tekkinud etenduslikele kunstivormidele nagu näit. häppening (ingl. happening), performance
tegevusmaal:
vt. action painting
tekstuur:
(ld. textura – kude, ühendus) koostisosade omadustest tingitud ehituslaad, lähedane mõistele faktuur; kunstis viitab peamiselt teose vormi (näiteks välispinna) omadustele
tondo:
(ld. k. ümmargune) ümmargune maal või bareljeef; tuleneb antiiksetest medaljonidest, renessansis kasutati kui kompositsioonivõtet täiusliku harmoonia saavutamiseks

torso:
jäsemete ja peata inimkuju (peamiselt skulptuuris)
triptühhon:
kolmeosaline kunstiteos
tubism:
(pr. tube - toru) prantsuse kunstniku F. Legeri kubistlik maaliperiood, mil kõik kujutatu oli torukujuline
U
ultramariin: (enamasti) intensiivne sinine värvitoon; hinnalist looduslikku ultramariinipigmenti saadakse mineraalist, mis koosneb kaltsiidist ja lasuriidist POP
unikaalne:
ainulaadne POP
universalism:
maailmavaateline arusaam, mis peab tervikut selle üksikosadest tähtsamaks POP
urbanistlik
: suurlinlik
utiilikunst: (ingl. funk art) kliki siia POP
uusasjalikkus:
(sks. Neue Sachlichkeit) 1920. aastate saksa stiilisuundumus, mis tekkis teadliku vastandsuunana ekspressionismile; kogu kujutatav (vaikelud, porrteed, zhanristseenid, linnamaastikud) anti edasi asjalik-kainelt ja peaaegu fotograafilise täpsusega POP
V
visuaalne: nägemise kaudu tajutav
visuaalne kunst,
ka visuaalkunst (ld. visualis) on igasugune, eelkõige nägemismeele kaudu tajutav kunst; nimetus käibel peamiselt ingliskeelses kirjanduses (visual arts), viimasel ajal levinud ka eesti keeles; tähistab lisaks nn. vabadele kunstidele (maal, graafika, skulptuur) elektroonilist kunsti, arhitektuuri, disaini ja visuaalreklaamikunsti, samuti ajas muutuval meediumil põhinevaid kunste (videokunst); laiemalt haarab ka mitmeid väljendusvahendeid (s.h. visuaalseid kombineerivaid kunstiliike (teater, film jms.)
vool:
vt. stiil
vorm: kuju, väliskuju; eseme väline kuju; nii figuraalsed kui ka abstraktsed individuaalsed mahud ja suunad ning nende suhted kunstiteosel; mudel, eeskuju, stamp, trafarett; vt. ka kunstiline vorm
vuajerism: pealtvaatamine; teiste seksuaalse tegevuse jälgimine rahulduse saamise eesmärgil POP
värvigamma: (ka lihtsalt: gamma) üldtermin värvitoonide kohta; teoses läbivalt kasutatud teatav ühtne värvivalik (näiteks võib öelda: heleda värvigammaga maal)
Z
zhanr (pr. genre) on kunstiloomingu sisu iseloomust tingitud ja ajalooliselt väljakujunenud esitamis- ja kujutamisvorm; maalikunsti zhanrid on näiteks portree, akt, natüürmort, maastikumaal
zhanrimaal e. olustikumaal: pildid, mis kujutavad stseene igapäevasest elust
VIRTUAALNE KUNSTIKOOL © Sally Stuudio / KUNSTIKESKUS.EE 2002
Definitsioonid osaliselt: Kunstileksikon (Eesti Klassikakirjastus, Tallinn 2001) ja KeeleWeb
Internetis aadressil www.kunstikeskus.ee leiduvate mistahes algupäraste tekstide, tõlgete, terviklike info- ja lingikogumite ning pildimaterjali reprodutseerimine ainult KUNSTIKESKUS.EE ja/või nende autori(te) ja/või nende valdajate nõusolekul. Originaalteoste ja viidatud materjalide copyright kuulub üldjuhul nende autoritele ja/või valdajatele. Kontakt: info@kunstikeskus.ee